Bilingual Sentence Pairs
English-Croatian Sentences from the Tatoeba Project
717 Sentence Pairs
Each page has 40 sentence pairs.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18

This page is part of Bilingual Sentence Pairs which is part of www.manythings.org.